Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next »
Term Definition
EPR

EPR je tlakovodni reaktor generacije 3+ kojeg je projektirala i proizvodi kompanija AREVA. Ovo je najveći tlakovodni reaktor nominalne snage do 1660 MWe i svoj evolutivni dizajn temelji na pogonskom iskustvu novijih tlakovodnih reaktora AREVA-e u Francuskoj (N4) i Siemensa u Njemačkoj (Konvoi). Zahvaljujući znatnom tehnološkom napretku, ovaj reaktor predstavlja sami vrh nuklearnog inženjerstva. Pogon EPR reaktora imat će vrlo visoku razinu sigurnosti zahvaljujući raznolikim i redundantnim aktivnim i pasivnim sigurnosnim sustavima, koji drastično smanjuju vjerojatnost ozbiljnih akcidenata u odnosu na postojeće reaktore generacije 2. Kako bi se spriječio nepovoljan utjecaj na okoliš uvedene su i neke značajne inovacije u dizajnu, kao što su hvatač rastaljene jezgre reaktora, stukturna otpornost objekata na vanjske rizike uključujući potrese i terorističke napade avionom. Zahvaljujući poboljšanim toplinskim karakteristikama ostvarena je značajna redukcija u potrošnji urana i proizvodnji dugoživućeg radioaktivnog otpada. U izgradnji su četiri EPR reaktora i to: Finska (Olkiluoto), Francuska (Flamanville) i Kina (dvije jedinice u Taishan).

eV

Elektron-volt je energetska jedinica definirana u iznosu od 1,60919•10-19 J. To je energija potrebna da bi elektron svladao razliku potencijala od 1V. eV nije zakonska jedinica, ali je njezina upotreba dopuštena u atomskoj i nuklearnoj fizici.

Faktor kapacitivnosti

Omjer električne energije proizvedene u elektrani i energije koja bi se u istom vremenskom intervalu proizvela kada bi elektrana cijelo vrijeme radila punom (nazivnom) snagom.

Fertilni izotop

Izotop nekog elementa koji uhvatom neutrona i radioaktivnim raspadima može prijeći u fisibilni izotop. Prirodni fertilni (oplodni) izotopi su Th232 koji prelazi u U233, U234 u U235 i U238 u Pu239. Umjetni fertilni izotopi su Pu238 koji prelazi u Pu239 i Pu240 u Pu241.

Fisibilni izotop

Izotop nekog elementa koji je podložan nuklearnoj reakciji fisije, primjerice U238 ili UA235.

Fisija

Nuklearna reakcija cijepanja jezgre atoma na dva dijela (fisijski produkti ili fragmenti) pri čemu se oslobađa velika količina toplinske energije. Kod nekih teških jezgara (jezgre s velikim atomskim brojem) fisija se odvija spontano, kao oblik radioaktivnog raspada (Pu240). No, najčešće se pod pojmom fisije smatra raspad pobuđene jezgre na dva dijela. Jezgru u pobuđeno stanje dovodi uhvat (apsorpcija) neutrona. Stanje pobuđenosti najlakše je postići kod jezgara U233, U235, Pu239 i Pu241. više informacija dostupno na stranici 'Fisija'

Fisijski izotop

Fisibilni izotop koji fisiju može doživjeti nakon uhvata termičkog neutrona, primjerice U235.

Fisijski neutroni

Fisijski neutroni su neutroni koji nastaju nuklearnom reakcijom fisije atomske jezgre. Većina neutrona oslobođena u fisiji (više od 99 %) se emitiraju u trenutku fisije i zovu se promptni neutroni. Manji dio fisijskih neutrona nastaje nešto kasnije kao posljedica radioaktivnog raspada nestabilnih fisijskih produkata i ti se neutroni nazivaju zakašnjeli neutroni.

Fisijski produkti

Nuklidi koji nastaju bilo direktnom fisijom teških jezgri ili kao produkt radioaktivnog raspada primarnih nuklida nastalih fisijom. Uglavnom su visoko radioaktivni.

Fotoelektrični efekt

Proces pri kojem foton izbaci elektron iz neke površine ili iz atoma, pri čemu dolazi do potpunog gubitka energije fotona, odnosno njegovog nestajanja. Energija fotona se pritom utroši na energiju vezanja dotičnog elektrona i na davanje kinetičke energije, tad već slobodnom elektronu. više informacija dostupno na stranici 'Prolaz zračenja kroz materiju'

Fuzija

Nuklearna reakcija u kojoj se spaja više atomskih jezgri pri čemu nastaje teža atomska jezgra. To je praćeno oslobađanjem ili apsorpcijom energije što je ovisno o masi uključenih atomskih jezgri. Jezgre željeza i nikla imaju najveću energiju vezanja po nukleonu i zbog toga su one najstabilnije između svih drugih jezgri. Fuzija dvije jezgre lakših od jezgri željeza ili nikla najčešće oslobađa energiju. više informacija dostupno na stranici 'Fuzija'

Gadolinij

Kemijski element atomskog broja 64 otkriven 1880. godine u formi metalnog oksida, odnosno 1886. godine kao čisti element. U nuklearnoj tehnologiji posebno interesantan zbog svojih karakteristika kao sagorivi neutronski apsorber.

GCR

Akronim od engleskog naziva 'Gas Cooled Reactor' i predstavlja skraćenicu za reaktor hlađen plinom, primjerice britanski Magnox reaktor. više informacija dostupno na stranici 'Nuklearni reaktori/elektrane'

Geiger-Müllerov detektor

Detektor zračenja koji svoj rad bazira na ionizaciji plina. Sastoji se od cijevi punjene plinom i elektroda. Zračenje ionizira plin, a nastale ione ubrzava električno polje između elektroda. Zbog jakog polja ubrzani ioni stvaraju maksimalnu sekundarnu ionizaciju. Na taj način Geiger-Müllerov detektor može detektirati i vrlo slabo zračenje. više informacija dostupno na stranici 'Detekcija i zaštita od zračenja

Giga

Prefiks Međunarodnog sustava (SI) koji označava vrijednost od 109 osnovnih jedinica. Oznaka je G.

Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next »
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL