On-line anketa "Primjena nuklearne fizike jučer-danas-sutra"


1. Kako je glavnina hidropotencijala hrvatskih rijeka već iskorištena, za pokrivanje budućeg porasta potrošnje električne energije Hrvatska će morati graditi elektrane na fosilna goriva ili nuklearne elektrane. Što mislite, ima li Hrvatska dovoljno vlastitih zaliha sljedećih energenata?
nafte
da
ne
plina
da
ne
ugljena
da
ne
urana
da
ne

2. U slučaju prijevremenog zatvaranja Nuklearne elektrane Krško Hrvatska bi iz drugih izvora morala nadoknaditi gotovo 18% svojih sadašnjih potreba za električnom energijom. Bi li vama umjesto NE Krško bila prihvatljiva gradnja zamjenske termoelektrane na fosilna goriva (ugljen, naftu, plin)?
da
ne
ne znam

3. Prema očekivanom porastu potrošnje električne energije Hrvatska će do 2015. godine morati izgraditi dodatne izvore električne energije ukupne snage 2400 MW. Biste li pristali da se u vašoj blizini gradi:
termoelektrana na plin
da
ne
termoelektrana na ugljen
da
ne
nuklearna elektrana
da
ne

4. Vaše povjerenje u stručnjake koji vode NE Krško je:
visoko
osrednje
nisko

5. Kolika je vaša zabrinutost zbog sveprisutne prirodne radioaktivnosti (prirodni kalij u ljudskom tijelu, zračenje tla, prirodni plin radon, svemirsko zračenje ...)?
velika
osrednja
nikakva
ne znam ništa o tome

6. S obzirom da na Zemlji raste broj stanovnika i njihov standard, rastu i potrebe za energijom. Kad rezerve ugljena, plina i nafte budu potrošene, energetska budućnost ostaje uglavnom na:
nuklearnoj fisiji i fuziji
energiji morskih valova
energiji Sunca i vjetra
hidroenergiji

7. Jeste li se u svrhu zaštite okoliša spremni manje voziti automobilom, koristiti racionalnije sustave grijanja i rasvjete i slično?
da
ne
ne znam

8. Povećano ispuštanje ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferu glavni je uzrok globalnoga zatopljenja Zemlje. Smatrate li da je iz toga razloga opravdano intenzivnije graditi nuklearne elektrane (koje ne ispuštaju CO2) umjesto klasičnih termoelektrana na fosilna goriva?
da
ne
ne znam

9. Prema vašem mišljenju, koji je glavni razlog male zastupljenosti solarnih elektrana te elektrana na vjetar u ukupnoj svjetskoj proizvodnji električne energije:
otežana nabavka opreme
visoka cijena el. energije iz njih i ovisnost snage o intenzitetu vjetra i Sunca
interesi velikih monopolista u energetici
strogi zakonski propisi
ne znam ništa o tome

10. Vaše stajalište o nuklearnim elektranama je:
pozitivno
negativno
Ako imate pozitivno mišljenje o nuklearnim elektranama, ono je izgrađeno na temelju:
predavanja u školi
utjecaja javnih medija
utjecaja roditelja, prijatelja
činjenice da nuklearne elektrane ne onečišćuju okoliš u tolikoj mjeri kao elektrane na fosilna goriva
ostalog

Ako imate negativno stajalište prema nuklearnim elektranama, ono je izgrađeno na temelju
predavanja u školi
utjecaja javnih medija
utjecaja roditelja, prijatelja
nepoznavanja rada nuklearne elektrane
mišljenja da nuklearka može eksplodirati kao atomska bomba
nelagode koju asocira pojam "nuklearna energija"
ostalog

11. Što mislite, je li potrebno graditi odlagalište radioaktivnog otpada u Hrvatskoj?
da
ne
ne znam

PODACI O ISPITANIKU:

Županija:

Upišite svoje mjesto/grad:

Odaberite jedno od ponuðenog:

Odaberite jedno od ponuđenog: