Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
eV

Elektron-volt je energetska jedinica definirana u iznosu od 1,60919•10-19 J. To je energija potrebna da bi elektron svladao razliku potencijala od 1V. eV nije zakonska jedinica, ali je njezina upotreba dopuštena u atomskoj i nuklearnoj fizici.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL