Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next »
Term Definition
Becquerel

Zakonska jedinica za aktivnost radioaktivne tvari, oznaka Bq, definirana je kao aktivnost onog radioaktivnog izvora u kojem se u 1 sekundi dogodi jedan radioaktivni raspad, 1 Bq = 1 raspad/s, sa starom jedinicom 1 Ci (Curie) koja odgovara aktivnosti jednog grama radija povezana je relacijom 1 Ci = 3,7•1010 Bq, jedinica je dobila ime u čast francuskog fizičara Henria Becquerela.

Biološki štit

Apsorpcijski materijal postavljen oko reaktora ili radioaktivnog izvora s ciljem smanjenja zračenja (neutrona i gama zraka) na razinu sigurnu za ljudska bića. (npr. betonski zid oko reaktora).

Biološko vrijeme poluraspada

Vremenski period tijekom kojeg biološki sustav (čovjeka ili životinja) prirodnim putem izluči polovicu apsorbiranog radioaktivnog elementa iz tijela ili specifičnog organa. Ako radioaktivni izotop uđe u ljudsko tijelo tada ono neprekidno biva izloženo zračenju koje se može umanjiti jedino mehanizmom prirodnog radioaktivnog raspada i biološkom eliminacijom.

Bor

Prirodni element rednog broja 5, simbol B, pripada grupi rijetkih polumetala. Prirodni bor sastoji se od stabilnih izotopa bora 10 i 11 čiji su težinski udjeli 19,9% i 80,1% . Izotop 10B ima vrlo veliki udarni presjek za apsorpciju termičkih neutrona. Primjenjuje se kao sagorivi apsorber i otopljen u vodi termičkih reaktora u svrhu kontroliranja samoodržanja fisijske reakcije. Također je sastavni dio neutronskih štitova gdje igra ulogu „gutača“ neutrona.

Brzi neutroni

Neutroni čija je kinetičke energije između 1 MeV i 20 MeV-a. Na dnu energetske skale su "hladni" neutroni, čija energija leži unutar intervala 0 – 0,025 eV, slijede "termički" neutroni kojima najvjerojatnija energija iznosi 0,025 eV. Klasifikacija neutrona prema energiji se nastavlja redom: "epitermički" (0,025 eV – 0,4 eV), "kadmijevski" (0,4 eV – 0,6 eV), "epikadmijevski" (0,6 eV – 1 eV), "spori" (1 eV – 10 eV), "rezonantni" (10 eV – 300 eV), "intermedijarni" (300 eV – 1 MeV), "brzi" (1 MeV – 20 MeV) i "relativistički" s energijom iznad 20 MeV-a.

Brzi reaktor

Reaktor u kojem je nuklearna reakcija fisije izazvana uglavnom brzim neutronima.

BWR

Reaktor s kipućom vodom, akronim engleskog naziva Boiling Water Reactor. Voda u reaktorskoj posudi uz funkciju termalizacije neutrona i hlađenja ujedno služi za proizvodnju pare, koja se koristi za pogon turbine. Reaktor tog tipa jednostavniji je od PWR reaktora jer nema potrebe za parogeneratorima, poslije PWR-a drugi najrašireniji tip reaktora u proizvodnji električne energije. više informacija dostupno na stranici 'Nuklearni reaktori/elektrane'

CANDU reaktor

Teškovodni reaktor s prirodnim uranom kao gorivom razvijen u Kanadi, akronim engleskog naziva CANada Deuterium Uranium, specifično za taj tip reaktora je da nema tlačne posude već je gorivo unutar tlačnih cijevi oko kojih se nalazi moderator pod niskim tlakom. Prednost CANDU reaktora je da nema potrebe za obogaćivanjem goriva a nedostatak je potreba za teškom vodom. više informacija dostupno na stranici 'Nuklearni reaktori/elektrane'

Centrifuga

Valjak koji se okreće velikom brzinom da bi se djelovanjem centrifugalne sile odvojilo komponente plina malo različitih atomskih masa. U nuklearnoj tehnologiji rotiranjem valjka koji sadrži plin uranov heksafluorid (UF6) dolazi do razdvajanja komponenti koje sadrže nuklide U235 i U238. Mnogostrukim ponavljanjem tog postupka može se povećatio udio U235. više informacija dostupno na stranici 'Obogaćivanje urana'

Čerenkovljevo zračenje

Svjetlost s maksimalnim intenzitetom u plavom dijelu spektra koje nastaje kada se nabijena čestica giba u prozirnom mediju s brzinom koja je veća od brzine svjetlosti u tom mediju.

Ciklotron

Ciklotron (izumitelj E. O. Lawrence, 1932.) je tip akceleratora nabijenih čestica, u kojem se one kreću po spiralnoj stazi, postepeno povećavajući polumjer staze kretanja s povećanjem brzine. Gibanje nabijenih čestica koje se ubrzavaju odvija su unutar dva malo razmaknuta šuplja poluvaljka (zvanih D-ovima zbog sličnosti s velikim slovom D), unutar kojih djeluje okomita magnetska indukcija uzrokujući savijanje staze čestice u kružni oblik. U razmaku između šupljih poluvaljaka djeluje razlika električnog potencijala koja ubrzava čestice. U položaju maksimalnog polumjera staze čestica, gdje je potrebno izvaditi njihov snop kako bi ga upotrijebili za eksperiment, analizu, ozračivanje mete i sl. smještene su otklonske ploče koje mijenjaju kružnu putanju u tangencijalnu, usmjeravajući čestice u izlazni kanal.

Cirkaloj

Legura metala cirkonija s manjim udjelima kositra, željeza, kroma i nikla. Zbog malog udarnog presjeka za apsorpciju neutrona dvije se vrste cirkaloja, Cirkaloj-2 i Cirkaloj-4(ne sadrži nikal) koriste za izradu košuljica gorivnih štapova u reaktoru.

Comptonsko raspršenje

Raspršenje fotona (γ zrake) na slobodnom elektronu uz promjenu (smanjenje) energije fotona i predaju razlika energije izlaznog i ulaznog fotona elektronu (odbijanje elektrona).

Curie

Stara jedinica za aktivnost radioaktivne tvari, oznaka Ci, definirana je kao aktivnost jednog grama radija, s zakonskom jedinicom aktivnosti Bq povezana je relacijom 1 Ci = 3,7•1010 Bq, jedinica je dobila ime u čast francuskih fizičara Pierra i Marie Curie.

DBA

Akronim engleskog naziva 'Design Basis Accident' koji označava projektom predviđeni kvar u nuklearnoj elektrani. Takav kvar elektrana mora izdržati bez gubitka komponenata, sistema ili strukture.

Page:  « Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next »
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL