Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Geiger-Müllerov detektor

Detektor zračenja koji svoj rad bazira na ionizaciji plina. Sastoji se od cijevi punjene plinom i elektroda. Zračenje ionizira plin, a nastale ione ubrzava električno polje između elektroda. Zbog jakog polja ubrzani ioni stvaraju maksimalnu sekundarnu ionizaciju. Na taj način Geiger-Müllerov detektor može detektirati i vrlo slabo zračenje. više informacija dostupno na stranici 'Detekcija i zaštita od zračenja

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL