Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Roentgen

Stara jedinica za ekspoziciju. Označava se s R, a ime je dobila po njemačkom fizičaru Wilhelmu Conradu Roentgenu. Originalno je definirana kao ona količina gama ili Roentgenskog zračenja koja u 1 cm3 suhog zraka pri normalnim uvjetima stvara ione čiji je naboj jednak jednoj elektrostatskoj jedinici naboja. Zakonska jedinica za ekspoziciju je Coulomb po kilogramu (C/kg) pri čemu su stara i nova jedinica vezane relacijom 1 R = 258 µC/kg.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL