Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Podkritičnost

Fizikalni sistem, koji sadrži fisibilni materijal, naziva se podkritičnim ako ne može ostvariti samoodržavajuću i vremenski nezavisnu lančanu fisijsku reakciju bez prisutnosti vanjskog izvora neutrona.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL