Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Ionizacija

Ionizacija predstavlja proces odstranjivanja jednog ili više elektrona iz atoma (molekule), ili dodavanje jednog ili više elektrona atomu (molekuli), tako da novonastala tvorevina postaje električki nabijena, odnosno postaje ion. Ionizacija nastaje kada su atomi (molekule) izloženi visokim temperaturama, električnom izboju ili zračenju visokih energija.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL