Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Energija vezanja

Energija oslobođena pri vezanju nukleona u jezgri. Masa jezgre je manja od zbroja masa pojedinih nukleona koji ju sačinjavaju. Taj defekt mase (Δ) se pri nastanku jezgre oslobađa u formi energije (Einsteinova relacija E = Δc2). više informacija dostupno na stranici 'Nuklearna struktura i modeli jezgre'

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL