Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Dekomisija

Proces demontiranja (razgradnje) i uklanjanja nuklearnog postrojenja (elektrane). Uključuje ukljanjanje goriva i kontaminiranog materijala, dekontaminaciju uklonjenih dijelova, te pripremu preostale strukture za dugoročnu sigurnu pohranu ili izolaciju. više informacija dostupno na stranici 'Razgradnja nuklearnih elektrana'

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL