Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Atenuacijski koeficijent

Fizikalna veličina koja predstavlja mjeru prigušenja snopa čestica prolazom kroz tvar. Ako je snop čestica početnog intenziteta I0 prošao kroz tvar debljine x, tada je njegov intenzitet na mjestu x dan relacijom I = I0e-μx gdje μ predstavlja atenuacijski koeficijent. Taj zakon je posljedica postojanja niza interakcija kojim se smanjuje intenzitet snopa čestica, a iskazan je svojim ukupnim djelovanjem preko atenuacijskog koeficijenta koji uključuje sve interakcije.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL