Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Anihilacija

U nuklearnoj fizici proces poništenja čestice i njene antičestice uz nastajanje dvaju fotona, pritom je sačuvan ukupni naboj i dolazi do oslobađanja energije jednake umnošku kvadrata brzine svjetlosti i ukupnih masa čestica (E=2mc2 ). Primjer je anihilacija pozitrona oslobođenog u beta plus (β +) raspadu susretom s elektronom, kad se energija oslobađa u vidu dvije gama zrake svake energije 0,51 MeV =mc2, gdje m predstavlja masu elektrona (pozitrona).

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL