Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Akcelerator

Uređaj za ubrzavanje nabijenih čestica primjenom vanjskog električnog polja. Postoje linearni (primjenjuje se samo električno polje) i cirkularni akceleratori (uz električno primjenjuje se i magnetsko polje koje stazu ubrzanih čestica svija u kružnu stazu). Najjednostavniji je linearni akcelerator koji nabijene čestice ubrzava vanjskim električnim poljem. Primjer takovog akceleratora je Van de Graff akcelerator. Cirkularni (magnetski) akceleratori primijenjuju za ubrzavanje jednakom razlikom potencijala svaki puta kad ubrzavana čestica obiđe puni krug. Primjeri su ciklotron, betatron, elektron sinkrotron, sinkrociklotron, proton sinhotron. Cirkularni akceleratori sposobni su ubrzati čestice do ekstremno relativističkih brzina.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL