Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Zatrovanje reaktora ksenonom

Smanjenje reaktivnosti reaktora zbog velike apsorpcije neutrona na izotopu ksenona Xe135. Taj izotop nastaje direktno kao jedan od fisijskih produkata, ali i kao produkt beta raspada dva druga fisijska produkta, telura Te135 i joda I135, koji mu u lancu raspada prethode. Pri konstantnoj gustoći fluksa neutrona uspostavljene su ravnotežne koncentracije izotopa joda I135 i izotopa ksenona Xe135. Međutim, pri naglom zaustavljanju rada reaktora (prestanku fisija) prestaje produkcija fisijskih produkata. Izotop joda I135 čije je vrijeme poluraspada 6,57 sati (kraće od vremena poluraspada izotopa ksenona Xe135 koje iznosi 9,2 sata), raspadat će se u izotop ksenona Xe135 brže nego što će se izotop ksenona Xe135 raspadati u izotop cezija Cs135, te će doći do povećane koncentracije izotopa ksenona Xe135. To onemogućuje brzo ponovno uspostavljanje rada reaktora, traži intervencije operatera, odnosno čekanje da se koncentracija ksenona spusti na razinu koja omogućuje daljnji rad reaktora.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL