Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Spontana fisija

Proces raspada vrlo teških jezgri atoma na dvije lakše jezgre bez vanjskog pobuđenja uz emisiju nekoliko neutrona. Kod većine vrlo teških jezgri veća je vjerojatnost da će jezgra doživjeti neki drugi raspad. Tako npr. za vrlo tešku jezgru izotopa urana U238 vrijeme poluraspada spontanom fisijom je 8•1015 godina što znači da će se u jednom gramu U238 svake 2,5 minute dogoditi jedna spontana fisija. Za usporedbu, pošto vrijeme poluraspada za alfa raspad izotopa urana U238 iznosi 4.5•109 godina, to će se u jednom gramu U238 svake minute alfa raspadom raspasti 750000 jezgri U238. Izotopi kalifornija Cf254, fermija Fm256 i fermija Fm258 predstavnici su izotopa koji se raspadaju gotovo isključivo spontanom fisijom.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL