Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Sievert

Zakonska jedinica za ekvivalentnu dozu zračenja, oznaka Sv. Ime je dobila po švedskom fizičaru Rolfu Sievertu a definirana je kao ono oštećenje koje u 1 kg ljudskog tkiva izazivaju gama zrake predajom energije od 1 J. Sa starom jedinicom za ekvivalentnu dozu rem povezana je relacijom 1 Sv = 100 rem.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL