Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Radioaktivni raspad

Proces kojim nestabilna atomska jezgra gubi energiju emisijom ionizirajućih čestica i zračenja, radioaktivnim raspadom dolazi do transformacije nestabilne jezgre u drugu jezgru ovisno o tipu raspada. Prvi opaženi tipovi radioaktivnog raspada su α-raspad, β-raspad i γ-raspad. U α-raspadu se emitira α-čestica te se redni broj novonastale jezgre smanjuje za dva. U β--raspadu emitira se elektron i antineutrino, a redni broj novonastale jezgre veći je za 1. Pri β+-raspadu emitiraju se pozitron i neutrino, a redni broj novonastale jezgre smanjen je za 1. Zakonom radioaktivnog raspada broj neraspadnutih atoma N nekog radionuklida eksponencijalno pada u ovisnosti o vremenu, tj. N(t) = N0exp(-λ•t), gdje je s N0 izražen broj atoma radionuklida za t = 0, a s λ konstanta raspada karakteristična za svaki radionuklid.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL