Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Radioaktivni otpad

Otpad koji sadrži radioaktivni materijal. Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 44/2008) radioaktivni otpad, s obzirom na koncentraciju aktivnosti ili ukupnu aktivnost i vrijeme poluraspada radionuklida sadržanih u radioaktivnom otpadu, svrstava se u sljedeće razrede: izuzeti i otpušteni radioaktivni otpad, nisko radioaktivni kratkoživući otpad, nisko i srednje radioaktivni otpad (s dva podrazreda: kratkoživući i dugoživući) i visoko radioaktivni otpad.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL