Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Period reaktora

Period reaktora je pokazatelj brzine promjene gustoće neutronskog toka u reaktoru, a definiran je kao vremenski interval potreban da se gustoća neutronskog toka reaktora promijeni za faktore e, gdje je e baza prirodnog logaritma (e iznosi približno 2,718), ako gustoća neutronskog toka raste ili pada eksponencijalno.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL