Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Oksidno gorivo

Nuklearno gorivo kod kojeg je fisibilni materijal (U, Pu) u kemijskoj formi oksida. Oksidno gorivo (UO2, PuO2) ima višu temperaturu taljenja od čistog metala (U, Pu) i ne gori, ali mu je toplinska vodljivost niža od one čistog metala.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL