Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Konverzija

Kemijski proces pretvorbe uranovog oksida U3O8 (žutog kolača) u uranov heksafluorid UF6. Pripremna faza procesa obogaćivanja. više informacija dostupno na stranici 'Obogaćivanje urana'

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL