Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Kobalt

Prirodni element rednog broja 27, simbol Co, pripada grupi teških metala. Prirodni kobalt sastoji se samo od jednog izotopa kobalta 59 (59Co). Komponenta je u nehrđajućem čeliku. Uhvatom neutrona formira se 60Co, jaki izvor gama zračenja u aktivnom otpadu nuklearnog reaktora. Vrijeme poluraspada 60Co je 5,27 godina, a svaki raspad prati emisija dvije gama zrake, energije 1,173 MeV i 1,332 MeV.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL