Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Gray (Gy)

To je jedinica u SI sustavu za apsorbiranu dozu koja se definira kao: Doza zračenja iznosi 1 grej ako energija apsorbirana u 1 kg materijala ili tkiva iznosi 1 džul. Vidimo da je 1 Gy = 1 J / 1 kg. Sto puta manja jedinica je rad, tj. 1 Gy = 100 rad. Ovisnost bioloških efekata zračenja o vrsti zračenja karakterizira se faktorom kvalitete zračenja Q. Time se uvodi ekvivalentna doza kao umnožak apsorbirane doze i faktora Q. više informacija dostupno na stranici 'Biološki efekti zračenja'

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL