Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Defekt mase

Defekt mase jezgre atoma razlika je zbroja mase slobodnih konstituenata jezgre (protona i neutrona) i mase jezgre. Defekt mase izražen u energetskim jedinicama predstavlja energiju vezanja, odnosno energiju koju je potrebno utrošiti da bi se jezgru atoma rastavilo na slobodne konstituente, odnosno energiju koja je oslobođena pri formiranju jezgre. Za alfa česticu (jezgra helija) mase 4,00151 atomskih jedinica mase čiji su konstituenti dva protona (mase 1,00728 atomskih jedinica mase svaki) i dva neutrona (mase 1,00866 atomskih jedinica mase svaki) defekt mase je 0,03037 atomskih jedinica mase, što odgovara energiji vezanja od oko 28 MeV-a.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL