Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
β (beta) čestica

Čestica koja se pri beta raspadu emitira iz atomske jezgre. Radi se ili o elektronu, u slučaju beta minus raspada, pri kojem se atomski broj jezgre koja je doživjela raspad povećava za jedan, ili o pozitronu, antičestici elektrona, jednake mase no pozitivnog elementarnog naboja, kad govorimo o beta plus raspadu. Tad se atomski broj jezgre smanjuje za jedan. U oba slučaja dolazi do promjene elementa kojem je spomenuta jezgra pripadala prije raspada. više informacija dostupno na stranici 'Općenito o radioaktivnosti'

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL