Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Apsorbirana doza

Fizikalna veličina koja opisuje ionizirajuće zračenje, oznaka D, definirana je kao omjer količine energije ionizirajućeg zračenja dE apsorbirane u djeliću mase materijala dm i tog djelića mase (D = dE/dm), zakonska jedinica je Gray (oznaka Gy), 1 Gy = 1 J/kg. Sa starom jedinicom za apsorbiranu dozu (rad) povezan je relacijom 1 Gy = 100 rad. više informacija dostupno na stranici 'Biološki efekti zračenja'

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL