Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
Aktivnost radioaktivne tvari

Fizikalna veličina koja karakterizira radioaktivni izvor, oznaka A, definirana je kao broj raspada u jedinici vremena (A = dN/dt). Aktivnost je jednaka umnošku konstante radioaktivnog raspada (λ ) i broja radioaktivnih jezgara N u uzorku (A =λ N). Zakonska jedinica za aktivnost je jedan Bq (Becquerel), a u upotrebi je i starija jedinica Ci (kiri), 1 Ci = 3,7•1010 Bq. više informacija dostupno na stranici 'Općenito o radioaktivnosti'

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL