Teme

Tražilica

Popis osnovnih pojmova vezanih s tematikom nuklearne energije i uporabe nuklearne energije za proizvodnju električne energije

There are 191 entries in this glossary.
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Term Definition
α : čestica:

Jezgra helija, sastavljena od dva protona i dva neutrona, vrlo stabilna čestica velike energije vezanja, jer se radi o dvostruko magičnoj jezgri (magičan je broj protona 2 i magičan je broj neutrona 2). Formira se u potencijalnoj jami jezgre teških elemenata, posjeduje kinetičku energiju (premda je njena ukupna energija zbog vezanosti u jezgri negativna). U potencijalnoj se jami jezgre kreće napadajući izlaznu barijeru, a kvantnomehanički mehanizam tunel efekta omogućuje postojanje vjerojatnosti da iz nje izađe. Taj događaj zovemo alfa raspad. više informacija dostupno na stranici 'Općenito o radioaktivnosti'.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL